Studiebegeleiding
Wageningen


Leer studeren! Wat zijn jouw kwaliteiten? Een training voor middelbare scholieren en studenten: ontdek jouw talenten en sterke kanten en pas deze toe in je studieaanpak.  Zie: https://hintsentrucs.com

Wij starten weer met de begeleiding vanaf dinsdag 2 september.  

Wij helpen leerlingen hun studiedoelen te halen, dit doen wij op verschillende manieren:

Huiswerkbegeleiding

Soms is het fijn om  wat extra hulp te krijgen, als het op school en thuis even niet goed gaat. Wil je leren hoe je je huiswerk weer zelf kan doen? Slim, snel en efficiënt, zodat je weer tijd hebt voor leuke dingen. Dat kan bij Studiebegeleiding Wageningen. Al 22 jaar het adres voor ondersteunend onderwijs in de regio.

Hoe gaat het in zijn werk?
Twee, drie, vier of vijf middagen per week kun je bij ons terecht. Je hebt een vaste begeleider. Deze begeleider helpt je met je huiswerk. Samen maken we een planning. We bekijken je agenda, de studiewijzers op internet en geven je praktische opdrachten. Deze planning zetten we op een beveiligde website. Jij en je ouders krijgen inloggegevens. Je komt langs wanneer het jou goed uitkomt: we houden rekening met sport en hobby's. Als je de draad weer hebt opgepakt, bouw je het aantal middagen langzaam af. Het gaat erom dat je weer zelfstandig en succesvol je schoolwerk kan doen.
 
Hoe leer jij het beste?
We leren je hoe je efficiënter kunt studeren. Dat kan alleen als je de methode kiest die bij jou past. Al doende ontdekken je begeleiders hoe jij studeert. Zij geven je tips hoe je het anders kan aanpakken als je vastloopt. En natuurlijk hebben wij een rustige plek voor je, waar je niet wordt afgeleid.

Huiswerk af
Loop je achter met bepaalde vakken, dan krijg je hulp van een vakdocent. We behandelen de stof en bekijken waar het vastloopt. Aan het einde van de middag neemt je begeleider het huiswerk, dat je hebt gemaakt, met je door en overhoort het leerwerk. Als je naar huis gaat, is veel of alles van het huiswerk af.

Huiswerkklas

Voor leerlingen die niet zo veel begeleiding nodig hebben maar een rustige plek zoeken is er de huiswerkklas. Hiervoor zijn andere tarieven.
Bijlessen

Heb je moeite met één of meerdere vakken? In alle studievakken van het VMBO, MBO, MAVO, HAVO en VWO kun je bijlessen volgen. Samen met een vakdocent kijk je naar je zwakke punten. Daarna maken we een werkplan. Als je bij ons bijlessen volgt, heb je een vaste docent, een of meer uren per week.Jij en je ouders krijgen toegang tot je eigen on -line studieplanner, waar je de vorderingen op kunt zien.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je krijgt individueel les van je docent. Die geeft je extra uitleg. Je werkt met de boeken die je op school krijgt, maar we geven je ook oefenmateriaal naast je schoolboeken. Dit oefenmateriaal is geselecteerd of ontwikkeld door je bijlesdocent. We geven je studietips. We werken samen met de docent op school. Soms kijken we de gemaakte toetsen na voor een foutenanalyse, of overleggen we met je docent over de aanpak.

Bijlessen zijn bedoeld als extra ondersteuning van je normale lessen. Voor een goed resultaat zal je tijdens de lessen op school goed moeten werken en al het huiswerk zal moeten worden gemaakt. Ook hier besteden we aandacht aan tijdens je bijles.

Waar en wanneer worden de lessen gegeven?

De lessen worden gegeven op het instituut. De lestijden zijn vaak na schooltijd, maar soms wordt daar van afgeweken en worden er lessen gegeven tijdens tussenuren of s'avonds.
Examentraining

Het laatste schooljaar van je middelbare school... Spannend! Deze periode is maar kort. De stof van alle leerjaren moet je nu echt goed beheersen.  Heb je achterstanden, dan is het fijn om de examenstof nog eens door te nemen met een begeleider. En omdat het examen al in mei begint, moet er een goede planning zijn.

Wat doe je bij examentraining?
Je oefent met examens, je leert de valkuilen herkennen. Je oefent voor de mondelinge toetsen en leert hoe je verslagen schrijft, zoals je profielwerkstuk. We gebruiken speciale examenbundels die je stap voor stap wijzen op je aanpak en je duidelijk maken welke onderdelen van de stof je extra moet oefenen.

Zo vaak als nodig
Je krijgt een rustige werkplek, waar je niet wordt afgeleid. Ook geven we je alle materialen die je nodig hebt. Je komt twee tot vier keer per week werken. Of je komt tijdens de maand vóór je examen zo vaak als je kan, om de puntjes op de i te zetten!
Individuele begeleiding

Besteed jij voldoende tijd aan je huiswerk, maar vind je het lastig om een goede planning te maken? Of ben je onzeker over hoe je het aanpakt? Dan is individuele begeleiding voor jou geschikt.

Hoe werkt individuele begeleiding?
Je komt een uur, of een middag per week. Je maakt met je begeleider een planning voor de hele week. Jullie praten samen over de cijfers die je hebt gehaald, en over hoe je je werk aanpakt. Je krijgt tips over allerlei onderwerpen. Je leert hoe je je beter kan concentreren, hoe belangrijk het is om de leerstof te herhalen, en welke leermethode bij jou past.  Je kunt ook hulp krijgen bij vakken die voor jou moeilijk zijn.

Huiswerkplanning
Je planning komt op een website te staan, zodat jij en je ouders kunnen zien wat de weekindeling is. Het is belangrijk dat je je goed houdt aan de afspraken en dat je zonder al te veel afleiding kan werken. Je krijgt beter grip op je werk en weet hoe je het moet aanpakken. Dat geeft zelfvertrouwen en een goede motivatie om weer met plezier naar school te gaan.
Studiebegeleiding voor MBO/HBO/ WO

Zelfstandig studeren is niet altijd eenvoudig! Maar je staat er vaak wel alleen voor, en de studiepunten moeten worden gehaald. Studiebegeleiding Wageningen biedt hulp aan studenten die problemen hebben met de organisatie van hun studie. Ook bieden we hulp bij het schrijven van scripties of vakinhoudelijke zaken.

Hoe werkt het?

Samen met je begeleider maak je wekelijks een planning. Je krijgt praktische aanwijzingen en studietips. Je studiecoach maakt je wegwijs in je studieprogramma. Samen bekijk je hoe je je studie, werk en andere activiteiten kan combineren. Je evalueert je aanpak en leert overzicht te krijgen.

Flexibel

Er worden wekelijkse afspraken gemaakt. We houden rekening met je rooster en stage's. Soms wordt er niet afgesproken op het instituut, maar wordt er gebruikt gemaakt van Skype als de situatie daarom vraagt.
Basisschoolleerlingen

Ook leerlingen van de basisschool hebben soms een steuntje in de rug nodig. In aanvulling op de lessen op school, oefenen we met speciaal ontwikkeld materiaal. De lessen worden gegeven door een erkend remedial teacher.

Hoe gaat het in zijn werk?
Er worden verschillende modules gebruikt:

-ontleden
-taal
-wereldoriëntatie
-rekenen
-begrijpend lezen
-studievaardigheden
-oefentoetsen maken

We werken graag samen met de leerkracht van uw kind. Bij aanmelding zullen we contact zoeken met de school.
Leerproblemen

Leerlingen met bepaalde leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie , ADD of andere problemen hebben veel baat bij begeleiding op maat. Samen met de mentor en orthopedagoog van de school stellen wij een begeleidingstraject samen dat aansluit bij de behoefte van de leerling. Ook kan Studiebegeleiding Wageningen advies geven aan scholen en ouders als er sprake is van langdurig schoolverzuim en ernstige motivatieproblemen.

Visie

Onze leerlingen zijn onze gasten. Zij hebben recht op een veilig en motiverend leerklimaat. Hieronder verstaan wij, dat ons pedagogisch en didactisch handelen er op is gericht leerlingen positief te motiveren en ondersteunen, op een respectvolle wijze. Uitgangspunt is altijd de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen: een leerproces is een dynamisch proces, waarbij de aanpak meegroeit met de ontwikkeling van de leerling. De leerling staat centraal, de methode is een hulpmiddel.

Werkwijze

We gebruiken de methoden van de school, maar werken soms ook met eigen materialen. Vaak zijn dit hulpmiddelen die de stof aanvullen en zorgen voor extra oefening. Voor het leren plannen en organiseren gebruiken we een leerlingvolgsysteem: een digitale agenda waarin we alle schoolzaken bijhouden. Ook komt daar een verslag in te staan van alles wat Studiebegeleiding met de leerling heeft gedaan en besproken. Ouders krijgen inloggegevens, en mits gewenst mentoren en docenten ook. 


Kernteam

De docenten met de dagelijkse leiding hebben een onderwijsbevoegdheid. Zij hebben voor de klas gestaan of doen dat nog steeds. Ze weten hoe school en docenten werken en welke methoden ze gebruiken. Als geen ander zijn ze op de hoogte waar leerlingen tegenaan lopen. Tijdens het hele traject is er een intensieve samenwerking met de school: mentoren en docenten krijgen advies over de aanpak van die specifieke leerling. 


Sonja Immerzeel

Sonja Immerzeel is bevoegd docente biologie en geschiedenis. Zij is in 1996 als zelfstandig ondernemer in Wageningen gestart met dit bedrijf. Naast deze activiteiten is zij werkzaam als docent bij Comma , een project voor jongeren die door internaliserende problemen langdurig thuiszitten. Tevens heeft zij lesmateriaal voor het vak biologie ontwikkeld voor een uitgeverij van digitale lesmethoden voor het voorgezet onderwijs. Haar grootste hobby is paardrijden op IJslandse paarden, maar ook muziek en het bezoeken van concerten, en natuurlijk het werken met jongeren. Haar voornaamste taak is de organisatie van Studiebegeleiding Wageningen, maar zij is ook bijna dagelijks op de werkvloer te vinden.

Jeannie Hennissen

Jeannie Hennissen is bevoegd leerkracht basisonderwijs en gediplomeerd remedial teacher. Zij heeft aan diverse basisscholen les gegeven. Sinds 2001 geeft zij remedial teaching. Eerst nog op de basisschool, waar zij óók de begeleiding van leerlingen met een “rugzak” deed. Dit zijn leerlingen die extra begeleiding kregen vanwege hun diagnose voor PDD-NOS, AD(H)D, DCD, NLD en ESM. Vanaf 2013 is zij werkzaam in haar eigen praktijk Ruggesteuntje. In januari 2014 heeft zij haar post HBO-opleiding voor rekencoördinator afgesloten. Zij heeft de opleiding dyscalculiebehandelaar recent afgesloten. 
Jeannie werkt sinds september 2014 samen met Studiebegeleiding Wageningen. Zij geeft les aan basisschoolleerlingen en geeft rekenbegeleiding 2F en 3F aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. In haar vrije tijd maakt zij graag lange wandelingen in de natuur met haar hond of slaat ze een balletje op de golfbaan. In de winter bezoekt ze graag het theater of een bijzonder museum.

Trees van Dijk

Trees is naast begeleider bij Studiebegeleiding Wageningen ook werkzaam als beleidsmedewerker Milieu  ( communicatie en educatie) bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij is ir. milieueducatie en communicatie, en werkt al vanaf 2004 mee als begeleider en bijlesdocent. Trees is daarnaast ook werkzaam geweest bij de gemeente Wageningen als projectmedewerker milieu en duurzaamheid en heeft in deze hoedanigheid ook intensief samengewerkt met de basisscholen en R.S.G. " Pantarijn". Ook was zij projectmedewerker Educatie bij Staatsbosbeheer. Trees geeft met veel enthousiasme bijlessen wiskunde en economie, en helpt leerlingen bij het maken van planningen. Ook begeleidt zij studenten aan de universiteit met hun studieplanning.

Arianne van Lierop

Arianne van Lierop is master afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Tijdens haar studie heeft zij verschillende cursussen gevolgd op educatief gebied. Via een stage voor een van deze cursussen is zij terecht gekomen bij Studiebegeleiding Wageningen. Ze geeft voornamelijk bijlessen in Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Zij is bekend met verschillende methoden voor de diverse vakken, waar onder ook de Wageningse Methode. Daarnaast begeleidt zij studenten van de WUR bij verschillende projecten. Arianne houdt in haar vrije tijd van koken, bakken en harp spelen.

Anouk Mesch

Anouk Mesch is masterstudent Voeding & Gezondheid aan de Wageningen Universiteit (WUR). Hiervoor heeft ze een bachelor Liberal Arts & Sciences gevolgd aan de Erasmus Universiteit, wat haar de mogelijkheid heeft gegeven zich breed te ontwikkelen. Tijdens deze studie heeft Anouk drie jaar ervaring opgedaan in het geven van huiswerkbegeleiding en bijles , met name voor de vakken wiskunde , biologie, scheikunde en natuurkunde.Een groot deel van haar opleidingen waren Engelstalig , en zij is meertalig opgegroeid ( Frans/ Nederlands). Hierdoor helpt Anouk ook regelmatig leerlingen met verschillende talen. In haar vrije tijd houdt Anouk van koken, maakt ze muziek of trekt ze de natuur in.

Tijmen Stronks

Tijmen is bevoegd docent aardrijkskunde en is recent gestart met de studie klimatologie aan de WUR. Hij geeft naast zijn eigen vak wiskunde , natuurkunde en scheikunde.

Onze werkwijze is gebaseerd op een drietal pijlers:

Kennis

Kennis

Onze docenten hebben ruime ervaring met het werken voor de klas en weten als geen ander waar leerlingen tegenaan lopen. Ze hebben kennis in huis over methodieken in het onderwijs en passen deze kennis toe om de leerling de beste zorg en mentoring te bieden die mogelijk is.

Samenwerken

Samenwerking

Wij werken natuurlijk samen met de leerling, maar ook met de mentoren van de school of opleiding. Waar nodig, adviseren we hen over de aanpak die ze het beste kunnen hanteren om de leerling tot de beste resultaten te motiveren. Ook houden we zoveel mogelijk ouders op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerling.

Innovatie

Innovatie

We maken veel gebruik van nieuwe, digitale middelen als deze het studeren makkelijker maken. Voor het leren en plannen en organiseren gebruiken we een online leerlingvolgsysteem en we hebben een digitale agenda om de planning overzichtelijk en toegankelijk te houden.

Meer weten of aanmelden?mailonze nieuwsbrief ontvangen?Studiebegeleiding
Wageningen


Bornesteeg 10,
6708 PE Wageningen

Plan je reis
maps.google.nl
9292.nl
Pand Studiebegeleiding